Ana Sayfa / Home Page

Yedi / Seven

  

 

  

  

Yedi, evrenin yaratılış sayısıdır. Tanrının evreni altı günde yarattığı ve yedinci gün dinlendiği söylenir. Yedi sayısı tanrısal (göksel) olan ile dünyasal olanı birleştiren sayıdır, 3 (tanrısal) + 4 (dünyasal) = 7.

 

Göğün ve yerin yedi katı vardır. Hz. Muhammed yedi kat göğe çıkmıştır. Yedi, güneşin sayısıdır ve erildir. Bir haftadaki gün sayısı, gökkuşağındaki renk sayısı, müzikteki notaların sayısı, ana gezegenlerin sayısı, ana metallerin ve temel bilim dallarının sayısıdır. Tamanlanan bir döngüyle gelen değişimi ve yeni bir başlangıcı temsil eder.

 

Yedi sayısına dair bir başka yazı için tıklayın...

         

© Güneş İlhan, 28.11.2012, İstanbul

    

       

 

  

Seven is the creation number of the universe. It is believed that God created the universe in six days and he rested on the seventh. It is the number that connects the divine and mundane, 3 (divine) + 4 (mundane) = 7. 

  

Sky and the earth are seven folded. Muhammad ascended beyond seven skies. Seven is the number of the Sun and it is masculine. It is the number of days in a week, number of the colors in a rainbow, number of the musical notes, number of the major planets, number of the major metals and the number of the major liberal arts. The seven indicates the senses of a change after an accomplished cycle and a renewal.

 

© Güneş İlhan, 28.11.2012, İstanbul

 

 

 

  

Helios

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2017, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.