Ana Sayfa / Home Page

Yaz Gündönümü / Summer Solstice

  

    

  

    

Yaz gündönümü, güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik geldiği an. Kuzey yarıkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarıkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

 

Yaz gündönümü zamanda bir an olmakla birlikte bu anın meydana geldiği günü ifade etmek için kullanılır. Bu gün de en uzun gündüzün yaşandığı gündür.

 

Yaz ortası birçok kültürde ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde eski dönemlerden beri oldukça fazla önem verilmiş olan ve Noel ve Yılbaşı'ndan sonra en çok kutlama yapılan, festivaller düzenlenen ve ritüeller sergilenen bir tarihtir.

 

Solstice (gündönümü) kelimesi Latince sol (güneş) ve sistere (sabit durmak) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir, dolayısıyla güneşin sabit durması anlamına gelir. 


  
Güneş İlhan,
22.06.2013, İstanbul

 

  

  

 

The summer (June) solstice occurs when the tilt of a planet's semi-axis, in either the northern or the southern hemisphere, is most inclined toward the star (sun) that it orbits. Earth's maximum axial tilt toward the sun is 23° 26'. This happens twice each year, at which times the sun reaches its highest position in the sky as seen from the north or the south pole.

              

The summer solstice occurs during a hemisphere's summer. This is northern solstice in the northern hemisphere and the southern solstice in the southern hemisphere. Depending on the shift of the calendar, the summer solstice occurs some time between December 20 and December 23 each year in the southern hemisphere and between June 20 and June 22 in the northern hemisphere in reference to UTC.

  

Though the summer solstice is an instant in time, the term is also colloquially used like midsummer to refer to the day on which it occurs. The summer solstice occurs on the day that has the longest period of daylight – except in the polar regions, where daylight is continuous, from a few days to six months around the summer solstice.

  

Worldwide, interpretation of the event has varied among cultures, but most recognize the event in some way with holidays, festivals, and rituals around that time with themes of religion or fertility. The exact dates vary between different cultures. Midsummer is especially important in the cultures of Scandinavia, Finland and the Baltics where it is the most celebrated holiday apart from Christmas and New Year's Eve.

                  

Solstice is derived from the Latin words sol (sun) and sistere (to stand still), so it means means a stopping or standing still of the sun.

 


Cited from: http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_solstice  

          

Güneş İlhan, 22.06.2013, İstanbul

        

    

   

    

  

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter