Ana Sayfa / Home Page

İlkbahar Ekinoksu / Vernal Equinox

   

   

   

   

Güneş 21 Mart’ta (Güneş’in her yıl burca giriş tarihine bağlı olarak 20-21-22 Mart arasında değişir) Koç burcuna girer ve ekliptik düzlemin göksel ekvatorla kesişmesiyle kuzey yarım kürede ilkbahar ekinoksu oluşur. Her iki yarım kürede de gece ve gündüz eşit olur. Çok eski zamanlardan beri bu tarih kuzey yarımkürenin her yerinde bahar başlangıcı olarak kutlanır. İnsanlar uzun süren kış günlerinden sonra bahara hoş geldin diyerek şölenler düzenlerler. Eski insanlar toprağın bereketini çok önemserken, kendilerini de doğanın bir parçası olarak görürlermiş.

 

Orta Asya ve Anadolu’da ilkbahar ekinoksu başta Nevruz olmak üzere çeşitli adlarla kutlanır. Nevruz Farsça bir kelimedir ve Yeni Gün anlamındadır. Nevruz’u Perslere, ateş kültü Zerdüşt inancına dayandıran bazı söylemler varsa da bu bayramın kökenini, dünyanın bilinen en eski uygarlığı Sümerlerde bulabiliriz. (Sümerolog Muazzez Çığ’ın aktardığı son araştırmalara göre Sümerler kendilerine “Kenger” diyormuş ve bu da en eski Türk boylarından birinin adı imiş) 21 Mart’ta, aşk tanrıçası İnanna’nın yeraltından çıkan çoban tanrı Dumuzi ile birleşmelerinin şerefine A-Ki-Til adı verilen bir bayram kutlanırdı. Anadolu’da Ana Tanrıça kültünde, Ana Tanrıça ve Tanrı arasında, mevsimsel döngülere, ekinoks ve soltist zamanlarına bağlı olarak kutlamalar düzenlenirdi. Akadlarda bu bayramın adı Akitu idi. Keltlerde Alban Eilir, Avrupalı paganlarda ise Ostara adı ile kutlanır. Bugün Avrupa’da bahar ekinoksundan sonraki ilk Pazar günü kutlanan Paskalya da kökenini 21 Mart’ta kutlanan Ostara’dan alır.
 

Devamı için:

http://www.astrolojidergisi.com/ilkbahar-ekinoksu.htm

 

Güneş İlhan, 20.03.2013, İstanbul

    

     

   

   

Two times a year, as the Earth revolves in its orbit, its axis reaches a midpoint where neither the North or South Poles are tilted towards the sun. The days when this takes place are called the Vernal (Spring) and Autumnal (Fall) Equinox. The word comes from Latin, meaning "equal night" - that is, when the night is equal to the day. Today in the northern hemisphere, it is the Vernal Equinox, the first day of spring.

 

While most places today begin their calendar year in January, for many cultures in the past the new year often began in spring, as marked by the Vernal Equinox. Spring, as a time of renewal and the beginning of the agricultural season, seems a very suitable time for beginning another year.

  

To read more: http://davesgarden.com/guides/articles/view/2221/

 

 

Güneş İlhan, 20.03.2013, İstanbul

     

      

 

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013-2014, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter