Ana Sayfa / Home Page

Gaia-Uranus Soyağacı / Genealogy of  Gaea-Uranus

 

Gaia - Gaea

  

 

Homeros Gaia'dan hiç bahsetmez, bize onu Theogonia'sında anlatan Hesiodos'tur. Gaia bir tanrıça olmaktan ötedir. O kozmik bir güç, kozmik bir varlıktır ve kendi kendine doğurabilir (partenogenez - döllenmesiz üreme). Gaia önce gökyüzünü (Uranus), denizi (Pontos) ve dağları (Ourea) doğurdu.

  

© Güneş İlhan, 19.10.2012, İstanbul

  

 

Homeros did not say us anything about Gaea, Hesiod was the one who told us about her in his Theogony. Gaea was beyond being a goddess. She was a cosmic force, a cosmic being and she could give birth by means of parthenogenesis. Gaea first brought forth the sky (Uranus), the sea (Pontos) and the mountains (Ourea).

 

© Güneş İlhan, 19.10.2012, İstanbul

 

  

Dans eden yıldızlarla sarılmış Uranus. (1883-1884) Karl F. Schinke
Uranus surrounded by the dance of the stars. (1883-1884) by Karl F. Schinke

  

   

Toprak Ana Gaia Uranus'ü doğurur. Uranus yıldızlı Gökyüzü'dür ve ilk erkek tanrıdır. Gökyüzü (Uranus) Toprak Ana'yı (Gaia) tümüyle örterek onunla birleşir ve böylelikle tanrılar soyunu başlatır. Bu birleşmeden Gaia 6'sı erkek, 6'sı dişi 12 Titan ve Titanid*, 3 Tepegöz (Kyklop) ve 3 Yüz Kollu Dev (Hekatonkheir) doğurur.

 

© Güneş İlhan, 11.11.2012, İstanbul

     

  

Mother Earth Gaia gave birth to Uranus. Uranus was the starry Sky and he was the first male god. Sky (Uranus) lay over the Mother Earth (Gaea) and mate with her. Thus he gave start to the generation of gods. Gaia gave birth to 6 male and 6 female Titans and Titanides*, 3 Cyclopes and 3 Hecatoncheires.

          

© Güneş İlhan, 11.11.2012, İstanbul

  

  

Kaynak/Source : en.wikipedia.org

  

          

*Bazı yazılarda dişi olan Titanlar için Titanidler tanımlaması kullanılmaktadır.

*In some scripts female Titans are called as Titanides or Titanesses.

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2019, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.