Ana Sayfa / Home Page

Üç / Three

  

 

  

  

3 sayısı büyümeyi, çoğalmayı, genişlemeyi, yaratıcılığı, yaratma eylemini ve yaratılan şeyi simgeler. 1 ile 2 birleşmiş ve 3 olmuşlardır. Bu nedenle dualiteyi olumlayan, aradaki gerilimi kaldırıp ondan bir yaşam yaratan bir sayı. Yaşam gücünün sembolüdür.

  

Üç sayısı hemen hemen tüm dinlerde ve mitolojilerde tanrısal ve büyülü kabul edilmiştir. Yaşamımızda bir çok üçleme vardır. 

Anne-Baba-Çocuk 

Gökyüzü-Yeryüzü-Yeraltı 

Cennet-Dünya-Cehennem

Geçmiş-Şimdi-Gelecek 

Başlangıç-Orta-Son

Allah'ın hakkı üçtür

  

Yeni ay doğmadan önce üç aysız gece geçer.

Ayın 3 fazı vardır (Yükselen-Dolunay-Alçalan)

 

Bkz.: Üçgen

 

    

       

 

  

Three is the number of growth, reproduction, expansion, creativity, creation and the created. 1 and 2 come together and create 3. For that reason it is a number that affirms the duality and creates a life from tension by resolving it. It is the symbol of life force.

  

Number three is regarded as divine and magical nearly in all religions and mythologies. There are several trinities in our life.

Mother-Father-Child

Sky-Earth-Underground

Heaven-World-Hell

Past-Present-Future

Beginning-Middle-End

Third time's the charm

  

Before the New Moon there are three nights without moon.

Moon has three phases. (Waxing-Full-Waning)

   

 

 See also: Triangle

 

 

 

© Güneş İlhan, 02.11.2012, İstanbul

  

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.