Ana Sayfa / Home Page

Titanlar (ve Titanidler*) / Titans (and Titanides*)

 

 

   

Toprak Ana Gaia ile Gökyüzü Uranus'ün birleşmelerinden olan çocukları  Titanlara ilk nesil Titanlar da denir. Titanların 6'sı erkek 6'sı ise dişidir ve onların doğumuyla tanrılar soyu başlar. Titanlar tanrıların ataları ve  Olympos tanrılarının ve tanrıçalarının amcaları, teyzeleri ya da anne babalarıdırlar.

 

Çocuklarına hiç sevgi duyma emaresi göstermeyen (ya da Gaia'yı yalnızca kendisine isteyen ya da çocuklarınn gücünden kuvvetinden korkan) Uranus tüm çocuklarını birer canavar gibi görür ve onları anneleri Gaia'nın karnına (Tartaros) hapseder. Bundan dolayı canı çok acıyan Gaia çakmaktaşından büyük bir orak yaratır ve oğullarından bununla babaları Uranus'u hadım etmelerini ister. Yalnızca en küçükleri olan Kronos, Gaia'nın cesaretlendirmesi ve Tepegözler (Kykloplar) ile Yüz Kollu Devlerin (Hekatonkheirler) yardımıyla babasını pusuya düşürür ve hadım eder. Uranus'ün hayalarını vücudundan ayırır ve denize atar.

 

Rivayete göre Uranus'ün bu esnada toprağa (Gaia) dökülen kanından (sperminden) Gaia intikam tanrıçaları Erinyleri, zırhlı ve kargılı Gigantları ve gezağacı Nymphaları Meliaları doğurur. Kronos babasının hayalarını deniz attığında ise hayalar denizde beyaz bir köpük oluşturur ve bu köpükten de Aphrodite doğar.

 

Uranus'un yerinden edilişinden sonra Kronos Tepegözler (Kykloplar) ile Yüz Kollu Devleri Tartaros'a geri hapseder.

   

Kronos kendisini tanrıların hükümdarı ilan eder ve eşi Rhea ile birlikte başa geçer. Onların hükmettiği çağ Altın Çağ olarak adlandırlır. Açgözlülük ve şiddet olmaksızın yaşanan bu çağda kanun ve kural da yoktur çünkü gerek yoktur; herkes doğru davranır ve doğru yaşar.

  

© Güneş İlhan, 11.02.2013, İstanbul

   

    

After starry Sky Uranus mated with Mother Earth Gaea, she gave birth to the Titans, which are also called as first generation Titans. They were 6 male and 6 female Titans and their bith gave a start to the generation of gods. Titans were the elder gods and uncles, aunts or the parents of the Olympian gods and goddesses.

 

Uranus was seemingly without any love at all for his children (or maybe he just wanted Gaea all to himself or he was afraid of their great strength and power), saw them as monsters and  imprisoned them in the bowels (Tartarus) of Gaea. That gave pain to Gaea so she created a great flint sickle and asked her sons to castrate their father, Uranus. Then only the youngest child, Cronus, by the encouragement of Gaea and the help of Cyclopes and Hecatoncheires ambushed his father and castrated him and severed the Uranus' testicles from his body and threw them into the sea. 

  

It is said that from Uranus' blood (semen) which spilled onto the earth (Gaea) the avenging Furies called the Erinyes and the armoured Gigantes and the ash-tree Nymphs called the Meliae were born . After Cronus threw Uranus' testicles into the sea, testicles created a white foam in the sea and Aphrodite was born from that foam created. 

  

After Uranus was deposed, Cronus imprisoned the Cyclopes and Hecatoncheires in Tartarus back.

  

Cronus set himself as the ruler of the gods, and he and his wife Rhea took the throne. Their ruling time was called the Golden Age, as people lived without greed or violence there were no need for laws or rules; everyone did and lived right.

  

© Güneş İlhan, 11.02.2013, İstanbul

      

  

Kronos Uranus'ün hayalarını keserken.

While Cronus is castrating Uranus.

  

  

*Bazı yazılarda dişi olan Titanlar için Titanidler tanımlaması kullanılmaktadır.

*In some scripts female Titans are called as Titanides or Titanesses.

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter