Ana Sayfa / Home Page

Spiral

  

 

 

  

Sıfır, istiridye, salyangoz, daire ve labirent. Spiral tüm bunların sembolizmini içerisinde barındırır. İnsanoğlunun en eski evrensel sembollerinden biridir ve Paleolitik çağdan beri kullanılır.

 

Sıfır sonsuz olasılıklar, istiridye rahim ve cenin, salyangoz mevsimsel yenilenme, daire bütünlük, labirent ise merkezi arayış sembolüdür. Tüm bunlara baktığımızda spiral insanoğlunun yaratılışının, oluşumunun ve yaşam yolunun sembolüdür. Ayın (lunar) ve güneşin (solar) gücünü temsil eder. Dişil yönü ile doğurganlığın ve yaşamın yenilenişinin, eril yönü ile ise yaşamın sürekliliğinin koruyucu sembolüdür. Dört elementin biçimidir, dört elementin de girdabı vardır. Kulağa benzediği için tanrıların kulağıdır. Kıvrılmış yılana benzediği için yaşam gücü ve bilgeliğidir.

 

İçe doğru hareketle yeraltı dünyasına inişi ve sembolik ölümü, dışa doğru hareketle yeniden doğuşu ve aydınlanışı temsil eder. İkili spiral iniş çıkışın, “yukarıda neyse, aşağıda da odur”un ve dualitenin (varoluşun ikiliğinin) sembolüdür. Erdişiyi temsil eder.  Yaşamda çıkar iner, iner çıkarsın ve her yeni çıkışta bir ileri halkaya varırsın. Bir de fiziksel iniş vardır ki bu aynı zamanda çıkıştır, o da fiziksel ölümdür ve bundan dolayı da spiral eski mezar taşlarında da kullanılmıştır.

 

Üçlü spiral (Triskelion) ise dişil semboldür. Hristiyanlıkta ataerkilleştirilmiş ve “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” diye tanımlanmış olan Trinity’nin öncülü ve dişildir : “Anne, Kız ve Bilge Nine”. Üçlü Tanrıça sembolüdür. Bu üçleme vücut, ruh ve akıl ya da Cennet, Yeryüzü ve Cehennem’dir. İçerisinde üç sayısının sembolizmini barındırır.

 

© Güneş İlhan, 16.06.2014, İstanbul

    

       

 

 

The spiral has found its way into the art of almost all cultures, from ancient primitive rock carvings on all continents to today's corporate logos. They show up in celtic art, native American petroglyphs, Nazca earthworks, Arabic architecture, Japanese rock gardens, Hindu spiritual texts, Australian aboriginal paintings and African art. Surprisingly, no religious or political group has claimed exclusive rights to the spiral. It remains non-sectarian, or maybe pan-sectarian. The spiral belongs to everyone and excludes no one.

  

In various mythologies the spiral is a globally positive symbol. Here are some of the meanings that have been attributed to the spiral.

  

Carl Jung, the famous psychiatrist, said that the spiral is an archetypal symbol that represents cosmic force.

  

In ancient Britain, the spiral seems to have been associated with the feminine as the doorway to life.

It has been associated with the cycles of time, the seasons, the cycle of birth, growth, death, and then rebirth. The cycles of time and nature are the cycles of life.

  

Some consider the spiral a symbol of the spiritual journey. It is also considered to represent the evolutionary process of learning and growing. It seems that life doesn't proceed in a straight line. The path of life more closely resemble a spiral. We seem to pass the same point over and over again but from a different perspective each time. To walk and then stand in the center of a spiral or labyrinth has been a psycho-spiritual exercise for centering the consciousness.

  

The spiral stands for coming into being.

The spiral shows up often in nature - in hurricanes and tornados, in the pattern of seeds in a sunflower, in the growing tips of ferns, in the pattern that leaves grow on a stem, in the shape of a nautilus shell, and, as a helix, the shape of the DNA molecule.

 

Quoted from http://www.zenzibar.com/cosmicspiral/cosmicspiral.htm

 

               

 

   

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2014-2022, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.