Ana Sayfa / Home Page

Ramazan / Ramadan

  

Welcoming Ramadan

    

        

Ramazan Kur’anın yeryüzüne inmeye başladığı kutsal aydır. Arapça kökenli bir sözcük olan Ramazan, "Ramaza" (çok sıcak olma) kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır. Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır ve ay anlamına gelen şehr (Şahr) deyimiyle birlikte Şehr-i Ramazan biçiminde kullanılır. Hicri Takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı tarihlere denk gelir. Ramazan, Kur’anda adı geçen tek ay adıdır. Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir.

  

İbn. Ömer Ramazan'a dair şu hadîsî nakletmektedir, "Ramazan hilâlini görünce oruca başlayın, Şevvâl hilalini gördüğünüzde orucu bırakın. Buluttan ya da dumandan ayı göremezseniz, Şâban ve Ramazanı otuzar gün olarak hesaplayın."

    

Ramazan ayı boyunca Müslümanlar güneşin doğmasından batımına kadar geçen sürede yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamak suretiyle oruç tutarlar ve oruç İslam dininin beş şartından biridir. Kur'anda oruç anlamında Arapça savm ya da mastarı siyâm deyimi geçer. Oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur, gün batımında orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe ise iftar denir.

 

Ebû Hüreyre şu hadîsî nakletmektedir: "İnanarak ve bilerek Ramazan ayını ihyâ edenin (oruç tutarak, sadaka vererek, terâvih kılarak,vb.) geçmişteki bütün günahları bağışlanır."

             

Oruç kişinin nefsinin sınanışıdır. Amaç hem vücudun hem de kalbin arınmasıdır.

             

Ramazan ayının sonunda oruç açma sadakası (sadaka-i fıtır) verilir ve üç günlük bir bayram yapılır. Sadaka-i fıtır bugün kullanılan deyimle fitredir ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip olan ve hastalık vb sebeplerle oruç tutamayacak durumda olan Müslümanların Ramazan ayında tutamadıkları oruçlar için yoksul ve muhtaç olanlara verdikleri sadakadır. Bu sadaka oruç tutulamayan her güne karşılık bir yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılanmasıdır ve bu gıda, mal ya da para olarak verilebilir. İslamın beş şartından bir diğeri ise Zekât vermektir ve Zekâtın, hicretin ikinci yılında, Ramazan orucundan sonra farz kılındığına inanılır. Her Müslüman'ın her yıl mal ve parasının kırkta birini yoksullara dağıtma zorunluluğudur. Bu oran malın cinsine göre değişebilir. Zekât fakirlere farz değildir.

       

Kaynak: Derleme

  
  
© Güneş İlhan, 10.07.2013, İstanbul

    

      

  

    

 The month of Ramadan was the time in which the Qur’an was started to be sent down and revealled as guidance for mankind.

 

Ramadan is the ninth month in the hijri (lunar calendar) which falls short of the solar year by 11 days: thus Ramadan, like other Muslim festivals, occurs at different seasons over a 35-year cycle. 

  

Sawm, is one of the five pillars of Islam, and requires that individuals abstain from eating, drinking, smoking and sexual activity in daylight hours during the holy month of Ramadan.

  

Abu Hamid al-Ghazali, the medieval mystic and theologian, listed numerous benefits from the discipline of fasting. These included purity of the heart and the sharpening of perceptions that comes with hunger, mortification and self-abasement, selfmastery by overcoming desire, and solidarity with the hungry: the person who is sated “is liable to forget those people who are hungry and to forget hunger itself.” 

  

Ramadan is traditionally an occasion both for family reunions and religious reflection. In many Muslim countries, the fast becomes a feast at sundown— an occasion for public conviviality that lasts well into the night. 

 

The end of Ramadan is marked by the Id al-Fitr (the Feast of Fast Breaking).

 


Cited from: Historical Atlas of the Islamic World by Malise Ruthven, Azim Nanji 

          

Güneş İlhan, 10.07.2013, İstanbul

          

      

   

    

Sultan Ahmet Camiinde İftar

Iftar at Blue Mosque in Istanbul, Turkey

  

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter