Ana Sayfa / Home Page

Gökkuşağı / Rainbow

  

Nuh Tanrı'ya şükran sunarken

Noah's Thanksoffering (c.1803) by Joseph Anton Koch.

 

  

  

Doğanın en güzel sanat eserlerinden biri olan gökkuşağı dört elementin biraraya gelişini sembolize eder. Güneş (ateş) havadaki su damlalarına ışıklarını yansıtır ve biz bunu toprağa değiyormuş gibi görürüz. 

 

Gökkuşağı gökyüzü ile yeryüzünü (Dünya ile Cenneti) ya da Tanrı ile insanı birbirine bağlayan köprü, aynı zamanda da sınırdır. Antik Yunan mitolojisinde gökkuşağını Iris simgeler. Iris tanrıların ulağıdır. 

  

Gökkuşağı bazı geleneklerde suyun gücünü elinde tutan, susuzluğunu denizde gideren ve gene iki dünya arasındaki köprüyü sembolize eden tanrısal yılandır. Tufan sonrasında bir daha böyle bir felaketin yaşanmayacağının garantisi olarak Tanrı Nuh’a bir gökkuşağı yollamıştır. Kuzey Avrupa mitolojisinde ölümlülerin diyarı ile tanrıların diyarını birbirine bağlayan Biföst köprüsü bir gökkuşağıdır. Buddha cennetten gökkuşağı merdiveni ile inmiştir. 

 

Eski bir İrlanda inanışına göre gökkuşağının sonunda bulunmayı bekleyen bir altın küpü vardır. Gökkuşağının yedi rengi insan bilincinin aşamalarını simgeler ve başkalaşım yani bir biçimden başka bir biçime geçme sembolüdür. Gökkuşağı bizi benliğimize götüren köprüdür ve altın küpü de benliğimiz, yani kaybedilmiş olan ve bulmamız gereken hazinedir.

 

    

 

  

Rainbow, that is one of Nature’s most beautiful work of art, symbolizes the four elements as coming together. The sun (fire) reflects its light into the drops of water in the air and we see it as if it touches the earth. 

 

Rainbow is a bridge and also a border between the earh and the heavens or between the God and the human. In Greek mythology, rainbow was symbolized by the goddess Irıs. Iris was the messenger of gods. 

  

In some traditions rainbow is a celestial serpent symbolizing the bridge between two worlds and that holds the power of water and quenches its thirst in the sea. After the Flood, as a sign of his covenant God sent the rainbow to Noah. In Norse mythology the bridge Byfrost connecting the land of mortals and the land of gods was a rainbow . Buddha descended from heaven by seven coloured rainbow staircase. 

 

According to an old Irish legend there is a pot of gold waiting to be found at the end of the rainbow. The seven colors of rainbow stand for degrees of consciousness and rainbow is the symbol of transfiguration, i.e. to change from one thing to another. Rainbow is the bridge that takes us to our Self and the pot of gold is our Self, i.e. our treasure that is lost and to be found.

 

 

 
 

© Güneş İlhan, 22.01.2013, İstanbul

 

 

Tanrıça Iris

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.