Ana Sayfa / Home Page

    

  

  

POLYMNIA

 

Polymnia dokuz Musalardan biridir. İlahi ve pantomim  Musasıdır. İlahi Musası olması nedeniyle genellikle düşünceli ve meditatif olarak betimlenmiştir.

  

Bazen düşünürlerin ve geometrinin Musası olarak da kabul edilmiştir, çünkü o derin bir düşünürdür. 

  

Diğer Musalara kıyasla daha ağırbaşlı ve muhafazakârdır. Betimlemelerinde genellikle üzerinde örtündüğü harmani vardır.

   

Liri onun icat ettiği söylenir. Antik Yunan düşünürlerinin birçoğu onun kendilerinin büyük fikirler geliştirmelerine ilham olduğunu söylemişler ve onu övmüşlerdir. 

  

Bazı hikâyelerde Polymnia'nın Demeter'in ilk rahibi ve tarımın ondan sorulduğu (Eleusis kralı (Keleos) Celeus'tan ya da Ares'in oğlu (Khimaira) Cheimarrhus'tan olma) Triptolemus'un annesi olduğu söylenir. Başka versiyonlara göre ise lir çalan efsanevi kahraman (Oeagrus'dan doğma) Orpheus'un veya aşk tanrısı Eros'un annesidir.

 

© Güneş İlhan, 31.05.2013, İstanbul

   

  

  

POLYMNIA (or Polyhymnia)

 

Polymnia (or Polyhymnia) was one of the nine Mousai (Muses), the goddesses of music, song and dance. In Classical times, when the Mousai were assigned specific artistic and literary spheres, Polyhymnia was named Muse of religious hymns. In this guise she portrayed as a woman standing in a pensive or meditative. Her name was derived from the Greek words poly-, "many," and hymnos, "praise" or "hymn."

  

Polymnia was sometimes thought of as the muse of thinkers and geometry, because she herself was a deep thinker.

    

Compared to the other muses Polymnia was very serious and conservative. She is always shown wearing a long modest dress with a cloak like veil.

  

She is credited with inventing the lyre. Many of the ancient Greek thinkers give credit and praise to Poyhymnia saying that it is she who helped inspire them to think great thinks.

          

She was said in some legends to have been the mother of Triptolemus, the first priest of Demeter and the inventor of agriculture, by Cheimarrhus, son of Ares, god of war, or by Celeus, king of Eleusis. In other versions, she was the mother of Orpheus, the legendary lyre-playing hero, or of Eros, the god of love.

    

Cited from 

http://www.theoi.com/Ouranios/MousaPolyhymnia.html

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/468782/Polymnia

  

Güneş İlhan, 31.05.2013, İstanbul

  

      

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter