Ana Sayfa / Home Page

Pandora

  

Pandora'nın Yaratılışı

Creation of Pandora

   

    

  

Pandora Yunan mitolojisinin Havva'sı, yani tanrıların yarattığı ilk kadındır, Zeus tarafından insanlığı cezalandırmak için hazırlandığına inanılırdı.

              

Efsaneye göre, Zeus kendinden ateşi çalıp insanlara veren Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a balçıktan yapılmış tanrısal güzellik ve zekaya sahip Pandora'yı eş olarak gönderir. Epimetheus kardeşinin tüm uyarılarına karşı Pandora ile evlenir. Zeus, Pandora'ya evlilik hediyesi olarak topraktan yapılmış, çömlek benzeri bir kavanoz (yanlış yapılmış bir çeviri sonucu kutu olarak anılmaktadır) hediye eder ama bu kavanoz asla açılmamalıdır. Bir süre sonra merakına yenilen Pandora, kavanozu açar ve içindeki tüm kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Ancak son anda kutuyu kapatır bu da insanların içindeki "umut"tur; kötülüğün yayılmamış olması umudu.

    

Alıntı: http://tr.wikipedia.org/wiki/Pandora

 

 

Hesiodos'un hem "Theogonia", hem de "İşler ve Günler" adlı eserlerinde uzun uzadıya anlattığı Pandora efsanesi Ortadoğu ve özellikle Samî kaynaklı olsa gerek, çünkü ilk kadının yaratılışı, yani Âdem'le Havva efsanesinin Yunan mythos'una aktarılmış bir kopyasına benzer. Kadını her kötülüğün, her dert ve belanın başlangıcında görmek Yunan görüşlerine pek uymaz, nitekim Hesiodos'tan sonra bu efsaneyi işleyen pek olmamıştır. Yunan yazınında Homeros şiiri ve onun dile getirdiği iyimser, gülümser dünya görüşü ağır basmış, karamsarlığı olduğu kadar kadın düşmanlığını da silip süpürmüştür.

 

Alıntı: Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi

  

Güneş İlhan, 28.06.2013, İstanbul

  

  

  

   

  

 

Pandora was the very first woman who was formed out of clay by the gods. 

 

The Titan Prometheus had originally been assigned with the task of creating man. But because he was displeased with their lot, stole fire from heaven. Zeus was angered, and commanded Hephaistos and the other gods to create a woman, Pandora, and endow her with the beauty and cunning. He then delivered her to Epimetheus, the foolish younger brother of Prometheus, for a bride. When he had received her into his house, Pandora opened the pithos (storage jar) which Zeus had given her as a wedding present, and released the swarm of evil spirits trapped within. They would ever afterwards plague mankind. Only Elpis (Hope) remained behind, a single blessing to succor mankind in their suffering. 

 

Pandora's daughter Pyrrha (Fire) was the first-born mortal child. She and her husband Deukalion alone survived the Great Deluge. To repopulate the earth they each cast stones over their shoulder. Those cast by Deukalion formed men, and those of Pyrrha women.

    

Cited from: http://www.theoi.com/Heroine/Pandora.html
   

  

Güneş İlhan, 28.06.2013, İstanbul

  

    

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2019, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.