Ana Sayfa / Home Page

Ourobos

  

   

    

  

Ourobos eski Yunanca'da 'kuyruğunu yiyen yılan' anlamını taşır ve mitolojide sürekli olarak kendi kuyruğunu yiyen ve doğanın ebedi döngüsünü simgeleyen yılandır. Bu imge, aslında gücünü kendi içinde onu un ufak eder; kendi gücünü yiyerek (veya kendine yönelterek) kendini mahveder.

 

Kuyruğun psikanalitik terimle ‘fallus’u (gücü) temsil ettiğini varsayarsak, kişi kendi gücünü kendi eliyle yok etmektedir.

En eski çizimi M.Ö. 1600 yıllarında Mısır’da görülen simge, daha sonra Fenikelilerce, sonra da , Yunanlılarca kullanılmış ve Ourobos adını almıştır. Ourubos’un sembolü her ne kadar yaygın olsa da, anlamı evrensel değildir. Eski anlamları simya sanatlarında kullanılırmış; tamamlanmışlık, değişim, bütünlenme, denge, kendine yetme gibi değerleri barındırırmış. Kimi zaman yin-yang gibi tezatların bileşimini de simgeleyen Ourobos, yaşamda olduğu gibi tezatların aslında birlikte, birbirinin yanında var olduğunu, dönüşüm ve devinim içinde olduklarını anlatır. Bu bağlamda Ourobos yarı aydınlık, yarı karanlık olarak simgelenir. Ortaçağda simyacılığın simgesi olarak bilinç ve bilinçaltını birleştirmekte kullanıldığı bilinmektedir.

 

Alıntı: 

Haset ve Rekabet - Kendi Kuyruğunu Yiyen Yılan

Leylâ Navaro, Remzi Kitabevi, 2011

 

 

The Ouroboros or Uroboros ( tail-devouring snake in Greek) is an ancient symbol depicting a serpent or dragon eating its own tail.

 

The Ouroboros often symbolize self-reflexivity or cyclicality, especially in the sense of something constantly re-creating itself, the eternal return, and other things such as the phoenix which operate in cycles that begin anew as soon as they end. It can also represent the idea of primordial unity related to something existing in or persisting from the beginning with such force or qualities it cannot be extinguished. While first emerging in Ancient Egypt, the Ouroboros has been important in religious and mythological symbolism, but has also been frequently used in alchemical illustrations, where it symbolizes the circular nature of the alchemist's opus. It is also often associated with Gnosticism, and Hermeticism.

 

Carl Jung interpreted the Ouroboros as having an archetypal significance to the human psyche. The Jungian psychologist Erich Neumann writes of it as a representation of the pre-ego "dawn state", depicting the undifferentiated infancy experience of both mankind and the individual child.

 

Quoted from:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros

  

Güneş İlhan, 08 Şubat 2014, İstanbul

  

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2014, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter