Ana Sayfa / Home Page

Onüç / Thirteen

 

 

 

13 sayısı genellikle korkulan ve otellerde katlar numaralandırılırken bu sayı atlanacak kadar uğursuz kabul edilen bir sayı olmuştur. Hatta bu korkuya bir isim bile verilmiştir: Triskaidekaphobia. Bu durum antik çağdan beri böyle süregelmiştir. Makedon kralı Philip kendi heykelini on iki Olympos tanrısının heykelleri ile aynı kaideye oturtturduktan kısa bir süre sonra suikaste kurban gitmiştir. En bilinen bir diğer sembol ise Hıristiyan geleneğinde Son Yemek'te İsa ve havarilerinin on üç kişi oluşlarıdır.

13'ün gökyüzünün, zamanın ve tamamlanmış dairenin bölümlerinin sayısı olan 12'yi bozduğuna inanılmıştır. Ancak bu sayı Maya, Aztek ve Meksika gibi kültürlerde kutsal ve uğurlu sayılmıştır. Ayrıca 13 sayısına 12+1 olarak bakıldığında da gene antik çağdan beri birçok inanış ve efsanede böyle bir grubun onüçüncü ferdi ya da unsuru en güçlü olanı simgelemiştir. Yani sembolizmde, 13 sayısından bir yandan 12'yi bozacak diye korkulurken, bir yandan da bu sayı 12'yi bir arada tutan güçlü bir sayı olarak kabul edilmiştir.

13 radikal değişim ve dönüşüm sayısıdır. Genelde değişimin ve dönüşümün bizi korkuttuğunu düşünecek olursak belki de bu sayıdan bu kadar korkulması bu sebeptendir. Değişmek ve dönüşmek için sembolik olarak ölmek ve yeniden doğmak gerekir. 13 sayısının rakamlarını topladığımızda 1+3=4 elde ettiğimiz sayının 4 olması ve 4 sayısının yapıyı ve yapılanmayı temsil etmesi, bize yeni bir yapının kurulabilmesi için eski yapının yıkılması gerektiğini söyler. Bu bağlamda 13’ün 12’yi bir arada tutan güçlü sayı oluşu ifadesi güçlenir. 12’nin mevsimsel sembolizmle bir yaşam döngüsünü temsil ettiğini düşünecek olursak 13 sayısının ölümü sembolize edişi, aynı zamanda yeni yaşamın doğuşunu da garanti edişidir.

© Güneş İlhan, 08.01.2013, İstanbul

 

 

Number 13 has been regarded as fearful and unlucky since Classical antiquity, to the degree that 13th floor is to be cancelled in the hotels. This fear has even been named as Triskaidekaphobia. Philip the king of Macedonian had the misfortune of being assassinated a short while after adding his statue to those of the twelve Olympian gods. Another symbol of this fear is that Christ and his 12 disciples were present at the Last Supper.

It was believed that number 13 ruptures 12 which is the number of the segments of the sky, time and the completed cycle. But this number was considered as divine and lucky in cultures like Aztec, Mayan and Mexican. Again in Classical antiquity the thirteenth (12+1) of a group was seen as most powerful member or the element. In other words number 13 has been a number which is feared as it would rupture 12, on the other hand it has been regarded as a strong number which keeps 12 together or in line.

13 is the number of a radical change and transformation. Considering that we are usually afraid of change and transformation, may be this is reason why 13 is a fearful number. I order to change and transform we need to die and reborn symbolically. When we add up the digits of 13 –> 1+3=4 we get the number 4 symbolizing structure and construction and this signifies that in order a new structure to develop, it is needed to get rid of the old one. In this context the expression that 13 keeps 12 in line becomes stronger. If we come to think that 12 symbolizes a life cycle in seasonal aspect, number 13 also guarantees the birth of the new life while symbolizing the death.

© Güneş İlhan, 08.01.2013, İstanbul

 

 

 

 

Makedon Kralı Philip'in suikasti 

Assassination of Philip the King of Macedonian

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter