Ana Sayfa / Home Page

Ondört / Fourteen

  

 

 

 

Schimmel 14 sayısı için yardımcıların sayısı der, 14 iyilik ve hayır sayısıdır.

 

14 Hıristiyanlıkta yardımcı azizlerin sayısıdır. Sümer tanrısı Negal yeraltı dünyasına yanında 14 yardımcı ile girebilmiştir. Eski geleneklerinde Ay anrısını tahta taşıyan yardımcıların sayısıdır (Ay 14 gün boyunca yükselir ve 15. gün dolunay günüdür). Osiris Seth tarafından 14 parçaya bölünmüştür.

 

Arap alfabesinde 14 Şemsi(Güneş) ve 14 Kameri(Ay) harf vardır. Kuran’daki Hurûf-ı Mukattaa sayısı 14’tür. Şii İslam'da ilk ikisi Hz. Muhammed ve kızı Hz. Fatma olmak üzere Ondört Masum ve Alevilikte 14 Masum-u pak vardır.

 

10 + 4 = 14 olarak düşündüğümüzde döngüsel yaşamın ve evrenin sürdürülebilirliğini sembolize eder. 7+7=14 olarak düşünüldüğünde evrilme ve içe kıvrılma sayısı olarak da kabul edilir. İlk 7 evrilme, ikinci 7 ise içe kıvrılmanın sembolüdür.

 

14 ergenlik yaşımızdır.

 

© Güneş İlhan, 21.01.2013, İstanbul

    

       

  

  

Schimmel calls 14 as the number of helpers, it is the number of good and charity.

 

14 is the number of Christian auxiliary saints. Sumerian god Negal could open the gates of the Underworld by 14 helpers. In the antiquity, the number of helpers that carry the Lunar god to the throne was 14 (Moon waxes for fourteen days and the 15th day is the day of the full moon). Seth cut the body of Osiris into fourteen parts.

 

In Arabic alphabet there 14 sun letters and 14 moon letters. 14 is the number of muqatta'at in the Qur'an. There are 14 infalliables (masoomeen) in Shia Islam and there are 14 Fourteen the Pure Innocent ones in Alevism.

 

It is the symbol of maintainability of the cyclic life and universe –> 10 + 4 = 14. It is the number evolution (first 7) and involution (second 7) –> 7 + 7 = 14.

 

The age of puberty is 14.

 

© Güneş İlhan, 21.01.2013, İstanbul

 

 

 

  

Osiris

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2018, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.