Ana Sayfa / Home Page

Onbeş / Fifteen

  

  

  

  

  

  

Ay takviminde 15. gün dolunay günüdür ve eski zamanların şanslı günüdür, solar(güneş)/ataerkil geleneklerde ise kötülüğü simgeler.

 

15 (3x5) (7+8) (12+3) spiritüel ve maddesel enerjisi yüksek bir sayıdır. Kutsi ya da şeytani (erdemli ya da günahkâr) insan ruhunu temsil eder.

 

15, kardeşi Ereşkigal'i görmek için yeraltına inen İnanna'nın sayısıdır. Sümer tarıçası İnanna, Babil tanrıçası İştar'dır. İştar'a 15 rahip hizmet eder, kutsal şehri Ninova'nın ise 15 kapısı vardır. 15 rahip geleneği daha sonra antik Roma'ya da geçmiştir (quindecimviri).

 

15, en küçük sihirli kare olan 3'lü karenin her sırasının toplamıdır. Sihirli karenin kökeni ile ilgili sırtındaki kabuk üzerinde desen olarak bu kare bulunan bir kaplumbağanın Lo nehrinden çıkışını anlatan efsane olmakla birlikte aslında kökeninin İştar'a kadar uzandığı düşünülmektedir. İştar'ın sekiz köşeli yıldızının köşeleri ile köşegenlerinin toplamı 15 sayısını vermektedir.

             

© Güneş İlhan, 01.05.2013, İstanbul

    

       

 

  

In the lunar calendar, the 15th day is the day of the fool moon and lucky day in ancient times, mischief in the solar/patriarchal religions.

 

The number 15 (5x3) (7+8) (12+3) has a strong spiritual and material energy. It is the number of  the human spirit, holy or satanic (virtue or vice).

  

15 is the number of goddess Inanna who descended to the underworld to visit her sister Ereshkigal. Sumerian goddess Inanna was the Babylionian goddess Ishtar. Ishtar was served by 15 priests, and her sacred city had 15 gates. Later on 15 priests tradition reached Rome as quindecimviri.

  

15 is the sum of the each row of the smallest magic square of order 3. Even though there is a Chinese legend told about a turtle that emerged from the river Lo  with a deisgn pattern of magic square on its shell, as of the origin of the square, it is considered that the origin of magic square goes back to Ishtar. When the eight points of Ishtar star added with its diagonals the number comes out as 15.

         

© Güneş İlhan, 01.05.2013, İstanbul

 

 

 

  

İştar'ın Yıldızı

Star of Ishtar

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter