Ana Sayfa / Home Page

Sayılara Dön / Back to Numbers

Onaltı / Sixteen

  

  

  

  

   

   

16 sayısı hareketsizlik ve katılaşma demektir, çünkü yapıyı ve sağlamlığı sembolize eden 4 sayısının kendisiyle çarpılmasından elde edilen bir sayı, yani dördün karesidir => 4 x 4 = 16. Bu aynı zamanda fiziksel güçte artış anlamına gelir. Ancak bu güç azgınlık kazanacak olursa kendi kendisini yıkan bir güç olur. Çünkü 16 kibir ve azgın bir güç arzusudur. Uçurumu ve yıkılışı simgeler.

 

Aynı zamanda (2 x 8 = 16değişim ve bireyleşme döngüsünün ikiye katlanışıdır. En isyankar olduğumuz ergenlik yaşımızdır.

  

İlk dört tek sayının toplamıdır => 1 + 3 + 5 + 7 = 16 ve rakamlarının toplamı evrenin yaratılış sayısı olan 7'dir =>1 +6 = 7.

  

16 sayısı gene 4'ün karesi olması ve mükemmel bir ölçü olarak görülmesi nedeniyle özellikle 4 elemente atfen bütünlük ve mükemmel tamamlanış ve mükemmel ölçü sembolü olarak da görülmüştür.

   

16 sayısı Hindu geleneğinde en eski zamanlardan beri uğurlu bir sayı olarak kabul edilmiştir.

               

© Güneş İlhan, 28.10.2013, İstanbul

  

         

  

 

Number sixteen stands for torpidity and rigidity, as it is the square of number 4 which symbolizes the structure and firmness=> 4 x 4 = 16. This also means an increase in physical force. When fierceness added to this force it becomes a self destructive force. Because 16 is hubris and a fierce desire of power. It signifies the abyss and destruction.

  

It is the doubling of the number of change and individuation cycle (2 x 8 = 16). It is our most rebellious age of puberty.

 

It is also the sum of the first four odd numbers: 1 + 3 + 5 + 7 = 16, which, by adding gives the creation number of the universe =>1 +6 = 7.

  

As being the square of 4 and attributed to 4 elements,  16 is a symbol of wholeness. It is the number of perfect completeness and perfect measures.

  

In Hindu tradition 16 has been regarded as an auspicious number since ancient times.

                  

© Güneş İlhan, 28.10.2013, İstanbul

  

  

 

  

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter