Ana Sayfa / Home Page

Nyks'den Doğanlar / Offsprings of Nyx

 

Eris

 

             

Eris Nyx'in kendi kendine doğurduklarındandır ve nifak, kavga ve çekişme tanrıçasıdır. Gücünden korkulması gereken kötü ve belalı bir tanrıçadır. En büyük zevki nifak soktuktan sonra kenardan sinsice kavgaları seyretmektir.

            

Uyum ve birlik tanrıçası Harmonia'nın tam karşıtıdır. Roma mitolojisinde Discordia olarak adlandırılmıştır.

            

Her daim hır çıkarması ve geçimsizliği sebebiyle Peleus ile Thetis'in düğünlerine davet edilmeyen Eris çok hiddetlenir ve gizlice düğüne sızar. 

                        

Düğünün orta yerine üzerinde "En güzel olana," sözleri kazılmış altın bir elma fırlatan Eris, tanrıçalar Hera, Athena ve Aphrodite'in elmayı kendi üzerlerine alınmalarıyla bir güzellik rekabetine ve yarışına sebep olmuş ve böylelikle Truva savaşının fitilini ateşlemiştir.

                    

© Güneş İlhan, 24.05.2013, İstanbul

        

        

Eris was the goddess or spirit (daimona) of strife, discord, contention and rivalry. She was often represented specifically as the daimon of the strife of war, who haunted the battlefield and delighted in human bloodshed.

           

Because of Eris' disagreeable nature she was the only goddess not to be invited to the wedding of Peleus and Thetis. When she turned up anyway, she was refused admittance and, in a rage, threw a golden apple amongst the goddesses inscribed "To the fairest."

         

Three goddesses laid claim it, and in their rivalry brought about the events which led to the Trojan War.

            

Eris was closely identified with the war-goddess Enyo. Indeed Homer uses the names interchangeably. Her Roman name was Discordia.

          

Cited from http://www.theoi.com/Daimon/Eris.html

  

Güneş İlhan, 24.05.2013, İstanbul

   

              

  

               

  

          

sembolizm@gmail.com

    

© 2012-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

   

Site Meter