Ana Sayfa / Home Page

Musalar (Müzler) / Muses

  

  

   

 

Hesiodos Thegonia'sında der ki Musalar Titanid Mynemosyne ile Zeus'un kızlarıdır. Mynesomyne (hafıza tanrıçası) ve Zeus birlikte dokuz gece geçirmişler ve ardından Musalar doğmuştur. Başlarında kehanet ve dahasının tanrısı olmanın yanı sıra şiir ve müzik, yani sanat tanrısı olan Apollo (Mousagetes_Musaların lideri) vardır. Musalar yaratıcılık konusunda ilham perileriydiler ve her birinin konusu ayrıydı.

 

Euterpe, müzik (flüt) 

Erato, lirik aşk şiiri 

Kalliope, destan (epik şiir) 

Kleio, tarih 

Melpomene, trajedi 

Polymnia (Polyhymnia), ilahi, pantomim 

Terpsikhore, dans 

Thalia, komedi 

Urania, astronomi

 

© Güneş İlhan, 05.12.2012, İstanbul

 

   

       

 

According to Hesiod’s Theogony, the Muses are the daughters of Zeus and Mnemosyne, goddess of memory. Zeus and Mnemosyne had a love affair that lasted nine nights and then nine Muses were born. Besides being the god of oracle and many other Apollo was the leader of the Muses (Mousagetes) as the god of art. Muses were the inspirers of creativity, each on different subject.

 

Euterpe, music (flute) 

Erato, lyric love poetry 

Calliope, epic poetry 

Clio, history 

Melpomene, tragedy 

Polymnia (Polyhymnia), sacred poetry, hymn, mime 

Terpsichore, dance 

Thalia, comedy 

Urania, astronomy

 

  © Güneş İlhan, 05.12.2012, İstanbul

           

      

  

 

   

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2019, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.