Ana Sayfa / Home Page

Lupercalia

  

    

     

 

Lupercalia festivali, Şubat ortasında düzenlenen ve Hıristiyanlık öncesine dayanan ama daha sonra Hristiyanlaştırılmış olan bir festival ve Sevgililer Günü'nün olası kökenidir.

       

Luperci (tekil Lupercus) adı verilen rahipler topluluğunun denetiminde her yıl Şubat ortasında (İngilizcesi ides of February) kutlanan Eski Roma şenliği. Kökeni bilinmemekle birlikte, adının lupus (Latincede kurt) sözcüğünden türemiş olması olasılığı, sürüleri kurtlardan koruyan ilkel bir tanrıyla ya da Romus ve Romulus’u emziren efsanevi dişi kurtla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bir bereket töreni olduğu için Faunus’la da ilişkilidir.

          

Lupercalia her yıl rahiplerin bir köpek ve bir dizi keçiyi kurban etmesiyle başlardı. Daha sonra sunağa giden iki rahibin alnına kanlı bir bıçak dokundurulur ve bu kan süte batırılmış yünle silinirdi. Bu işlemin ardından iki rahibin kahkahalarla gülmesi gerekirdi. Kurban şöleninden sonra kurban derilerinden kestikleri parçalardan kamçılar yapan rahipler, iki sıra halinde Palatium Tepesinin çevresinde koşar ve yanlarına yaklaşan kadınlara ellerindeki kamçılarla vururlardı. Kamçı yiyen kadınların doğurgan olacağına inanılırdı. Papa I. Gelasius’un 494’deki kararıyla tören Arınma Şenlikleri adıyla Hıristiyanlık inancına da girdi.

            

Alıntı : Ana Britannica

         

Güneş İlhan, 14.02.2013, İstanbul

            

                  

 

  

  

    

St. Valentine's Day as a lovers' festival and the modern tradition of sending valentine cards have no relation to the saints but, rather seem to be connected either with the Roman fertility festival of the Lupercalia (kept on the evening of Feb.14th and the day of the 15th) or with the mating season of birds.

 

Lupercalia, ancient Roman festival that was conducted annually on February 15 under the superintendence of a corporation of priests called Luperci. The origins of the festival are obscure, although the likely derivation of its name from lupus (Latin: “wolf”) has variously suggested connection with a primitive deity who protected herds from wolves and with the legendary she-wolf who nursed Romulus and Remus. As a fertility rite, the festival is also associated with the god Faunus.

           

Each Lupercalia began with the sacrifice by the Luperci of goats and a dog, after which two of the Luperci were led to the altar, their foreheads were touched with a bloody knife, and the blood was wiped off with wool dipped in milk; the ritual required that the two young men laugh. The sacrificial feast followed, after which the Luperci cut thongs from the skins of the victims and ran in two bands around the Palatine hill, striking with the thongs at any woman who came near them. A blow from the thong was supposed to render a woman fertile. In ad 494 the Christian church under Pope Gelasius I appropriated the form of the rite as the Feast of the Purification.

           

Cited from : Encyclopedia Brittanica
    

Güneş İlhan, 14.02.2013, İstanbul

   

  

  

Romus ve Romulus kurt tarafından emzirilirken

Romulus and Remus are Suckled by a Wolf

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter