Ana Sayfa / Home Page

Keklik / Partridge

  

Keklikler - Partridges

http://ancientartifice.com/knossos-collection.html

 

 

  

  

Keklik, diğer kuşların yumurtalarını çalan hilebaz kuş.
Keklik başka kuşların yumurtalarını çalar ve onlara kuluçkaya yatar, ancak bundan hiçbir kazanımı olmaz, yavru kuşlar gerçek annelerinin sesini duyar duymaz ona uçarlar. Yumurtaları çalan keklik ruhları onları yaratandan çalan şeytan gibidir.

 

Alıntı : http://bestiary.ca

                   

Keklik Roma stili süslemelerde  - örneğin Silos'taki arkadlı avlunun güney galerisinde - çok sık görülen bir hayvandır. Pinedo,  Aristo, Theophratus, Pliney ve diğer antik dönem ve ortaçağ  yazarlarının hepsinin kekliğin tipik alışkanlığı hakkında söyledikleri şeyler olduğunu not etmiştir. Bu, St. Jerome tarafından kısaca şöyle ifade edilmiştir: 'Aynı kekliğin yumurtlaması ve  sonra da asla onun peşinden gelmeyecek olan yavru kuşlara kuluçkaya yatması gibi, hakkı olmayan servete konan kâfir insan da bu serveti en istemediği anda arkasında bırakmak zorunda kalacaktır." Kekliğin sembolize
ettiği şeyi vurgulayan fikir budur. Diğer bir sembolik işlevi ise kuşun aldatma kapasitesinden gelmektedir. St. Ambrose'un sözleriyle: 'Adını perdendo (kendini kaybetmek) kelimesinden alan ve İbranice adı kore (çağırmak ve duyurmak) olan Keklik sesiyle kalabalıkları baştan çıkartan Şeytan'dır.'

 

Alıntı: A Dictionary of Symbols by J. E. CIRLOT

 

Keklik ile ilgili mitolojik bağlam için tıklayın:

Perdix, Daedalus'un bir Kekliğe dönüşen Yeğeni

 

Çeviren: Güneş İlhan, 23.09.2015, İstanbul

 

    

       

 

 

Partridge, a deceitful bird that steals other birds' eggs. The partridge steals the eggs of other birds and hatches them, but she gains nothing from this, for as soon as the young birds hear the voice of their true mother they fly to her. The partridge stealing eggs is like the devil, who steals souls from their creator. 

 

Quoted from http://bestiary.ca

 

The partridge is very common in Romanesque ornamentation—in the southern gallery of the cloister at Silos, for instance. Pinedo has noted how Aristotle, Theophrastus, Pliny and other ancient and mediaeval writers all have something to say about the characteristic habit of the partridge, succinctly expressed by St. Jerome as follows: ‘Just as the partridge lays eggs and hatches young birds who will never follow it, so the impious man possesses wealth to which he is not entitled, and which he must leave behind when he is least inclined.’ It is this idea that underlies the symbol of the partridge. Another symbolic func-tion comes from the bird’s capacity for deception. 

In the words of St. Ambrose: ‘The partridge, taking its name from the word perdendo  and in Hebrew called kore  (to call and shout), is Satan 
tempting the multitudes with his voice.'

          
- A Dictionary of Symbols by J. E. CIRLOT

 

Click for the mythological attribution of partridge:

Perdix, the Nephew of Daedalus, transformed into a Partridge

        

Güneş İlhan, 23.09.2015, İstanbul

 

 

 

  

Roman Mosaic of Partridge

Brooklyn Museum

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/17094/Mosaic_of_Partridge

 

 

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2015, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter