Ana Sayfa / Home Page

Kedi / Cat

  

Tanrıça Freya

Goddess Freya

 

 

 

  

  

Kedi, söylenen ve anlatılan sembolizmine göz atmakla yetinilmemesi gereken ve ona ilişkin kendi sembolizmimizi keşfetmemiz gereken bir hayvandır. Çünkü kedi kendisinden korkulan, o nedenle de hakkı verilmemiş bir hayvandır. Bu korkunun yerleşmesi ise özellikle ataerkil düzenin dişilliği cadılaştırmasıyla olmuştur. Yani erilin dişilden korkmasının insanla birlikte en belirgin örneğidir. 

 

Kedi dişil, sezgi gücü yüksek, karanlıkta görü gücü olan bilge, meraklı ve gözlemci bir hayvandır. Aynı zamanda cinselliği, doğurganlığı ve başına buyrukluğu temsil eder. Bu da onu baştan çıkarıcı, güçlü, zaptedilemez ve ne yapacağı belli olmaz yapar. Bu da korkutucudur. Dişil Ay bilincini yani bilinçdışını, eril ise Güneş bilincini yani egoyu temsil eder. 

 

Eski Mısır’da kedi Ay ile ilişkilendirilmiş ve tanrıçalaştırılmıştır. Tanrıça Bastet bir kedi olarak betimlenmiş ve tanrıça Isis kedi ile ilişkilendirilmiştir, çünkü Bastet’in İsis’in ruhu olduğu kabul edilmiştir. Antik Yunan’da ve Roma’da ise kendi başlarına buyruk, zaptedilemez tanrıçalar olan Artemis ile Diana’nın hayvan sembolüdür. Özellikle Ortaçağ’a gelindiğinde Hıristyanlık bilhassa kara kediyi şeytanla, karanlıkla, uğursuzlukla ve cadılıkla ilişkilendirmiştir. 

 

Kedi Kuzey Avrupa mitolojisinde tanrıça Freya ile ilişkilendirilir. Freya gecenin hakimidir ve arabasını kediler çeker. Bu tanrıçanın sembolleri arasında da sevgi, tutku, cinsellik ve doğurganlık vardır. İslam inancında ise kedi uğurlu ve kutsal bir hayvan olarak kabul edilmiştir. Kediye neden dokuz canlı dendiğinin sembolizmini ise belki güçlü ve bilge bir sayı olan 9 sayısında bulmak gerekir. İslam inanışında ise kedi yedi canlıdır. 

 

Yaşamımızda yolumuza kara kedinin çıkması kendi karanlık yönümüzle yüzleşmemiz veya sezgilerimiz aracılığı ile bilinçdışımızla iletişime geçmemiz için bir çağrı olabilir, bu üzeri örtülü olanı görmeye çalışmamız için bir çağrıdır ya da biz onu yalnızca kötü bir şans olarak yorumlamayı seçebiliriz ki zaten de görünenin ardını görmeye çalışmazsak bizim için kötü olma olasılığı yüksektir. 

 

Beyaz kediye gelince onu da iki yönüyle yorumlayabiliriz. Bir yandan beyaz kedinin ayın ışığını çaldığına inanıldığı için uğursuz kabul edilebilir ki, bu da gece görüşünün, karanlıkta görme yetisinin kaybedilmesi yani sezgilerimizden kopmak bu nedenle de içsel bir netlik kazanamamak ve aldanmak olabilir, ya da bunun tam tersini düşünebiliriz. Beyaz saflık ve arınma rengidir ve saflık yalnızca naif olmak değildir, aynı zamanda kazanılan bilgelik sonucu arınmışlık demektir. Dolayısıyla beyaz bir kedi karanlığımızla yüzleşme ya da bilinçdışımızla iletişime geçme sonucu edinilen bir farkındalık anlamına da gelebilir.

   

© Güneş İlhan, 12.01.2013, İstanbul

    

       

 

  

Cats looked mysterious creatures for humans, especially black ones, so they became the symbol of bad luck or the forces of darkness and even were associated with magic in Western tradition. No wonder that the black cat is one of the symbols of the Halloween.

 

In Kabbalah as in Buddhism the cat is associated with the serpent: it represents the sin, sometimes depicted at the feet of Christ.

 

In Celtic tradition the symbolism of the Cat is not favorable as well. It is the guardian of the Underworld. Black cats were seen as evil and were sacrificed.

 

In numerous traditions the Cat, especially the black one, symbolizes darkness and death.

 

The lunar goddess Bastet having the form of Divine cat was worshipped in Ancient Egypt. She was the protector of humans. She kills the serpent Apophis, the Dragon of Darkness which represents the enemies of the Sun. The cat symbolizes here the force and the ability to help people to gain victory over their hidden enemies. Cats even were mummified.

 

In Ancient Rome the cat was sacred to Diana, the Moon goddess, and was considered as the guardian of homes.

 

In Muslim religion the cat is also seen rather favorably unless it is black. It is honored for saving Mohammad from the serpent.

 

Cited from 

http://symbols.ehibou.com/cat/

 

To read more

http://www.wisdomportal.com/Cats/CatSymbolism.html

   

Güneş İlhan, 30.03.2013, İstanbul

 

 

 

  

Üç kedi ve bir fare

Three cats with a mouse

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2019, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.