Ana Sayfa / Home Page

Kış Gündönümü / Winter Solstice

  

    

  

  

Bugün 21 Aralık ve Kış Gündönümü (Janua coeli). Bugün Ulu Ana Tanrıça, Gökyüzü (Cennet) Kraliçesi’nin Işığın Oğlu’nu doğurduğu gün. Kış Gündönümü Oğlak’tadır ve “tanrıların kapısı”dır. Güneş’in yükselişini ve büyüyen gücünü temsil eder. “Janua” Latincede kapı anlamına gelir ve kapıların bekçisi, zamanın yöneticisi Janus da adını ondan alır. Elinde iki anahtar olduğu rivayet edilen Janus gündönümlerinin kapılarını bu anahtarla açar. Kış Gündönümü’nü altın anahtar ile, Yaz Gündönümünü ise gümüş anahtar ile.
  
© Güneş İlhan, 21.12.2012, İstanbul

 

  

  

  

Today is Dec. 21 and Winter Solstice (Janua coeli). Today is the day that Great Mother, Queen of Heaven gives birth to the Son of Light. Winter Solstice is in Capricorn and it is “the door of the gods”. It symbolizes ascent and growing power of the Sun. In Latin "janua” means the door and it is the root of the name of Janus, the guardian (janitor) of the doors and the master of time. It is said that there were two keys in hold of Janus by which he opened the gates of solstices. Winter Solstice by the golden key, Summer Solstice by the silver one.
  

© Güneş İlhan, 21.12.2012, İstanbul

   

  

  

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.