Ana Sayfa / Home Page

Hanukkah

  

    

  

  

Hanukkah, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Musevi bayramı. Ayrıca "Işık Bayramı" ya da "Yeniden Adanma Bayramı" olarak da anılır. Hanukkah sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Bu bayram, Gregoryen takvimiyle Aralık, Kasım sonu ya da çok ender olarak Ocak başına denk gelir.

Festival, Hanukkah adı verilen, Menorah’a benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır. Birinci gün bir tane, ikinci gün ikinci bir tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir kolun daha yakılmasıyla devam eder. Hanukkah'ın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş (İbranice: שמש, “Görevli”) adı verilir ve bu kol her gün yanıktır.

Yedi kollu şamdan olan Menorah’ın ışığı Tanrı'nın varlığını sembolize eder, kainatın yedi günde yaratılışını sembolize eder ve merkez ışık (ortadaki kol) Sebt’i (Şabat’ı) sembolize eder. Yedi kol, Tanrı'nın ışığı tarafından rehberlik edilen yeryüzünün yedi kıtası ve yedi kat gökyüzüdür. Bunların yanı sıra Menorah yedi planet (Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn), ebedî ışık ve haftanın yedi günüdür.

Yedi kollu şamdan özellikle Doğulu Yahudiler arasında yaygındır. Onların dua kitaplarında, evlerde duvarların üstünde, muskalarda yedi ayet, Menorah şeklinde yazılır, mezar taşlarında ve özellikle sinagoglardaki duvar boyalarında, vitray camlarda ve mozaiklerde sık sık kullanılmıştır. Eski mozaik taklitlerinde Ahit Sandığı'nın bir sağında bir de solunda olmak üzere birer Menorah yerleştirilmiştir. Günümüzde ise Menorah İsrail Devleti'nin resmi bir sembolü olarak kullanılmaktadır.
  
Derleyen: Güneş İlhan, 27.11.2013
, İstanbul

 

  

  

  

Hanukkah (Chanukkah), also known as the Festival of Lights and Feast of Dedication, is an eight-day Jewish holiday commemorating the rededication of the Holy Temple (the Second Temple) in Jerusalem at the time of the Maccabean Revolt against the Seleucid Empire of the 2nd century BCE. Hanukkah is observed for eight nights and days, starting on the 25th day of Kislev according to the Hebrew calendar, which may occur at any time from late November to late December in the Gregorian calendar.

The festival is observed by the kindling of the lights of a unique candelabrum, the nine-branched Menorah or Hanukiah, one additional light on each night of the holiday, progressing to eight on the final night. The typical Menorah consists of eight branches with an additional raised branch. The extra light is called a shamash (Hebrew: שמש, "attendant") and is given a distinct location, usually above or below the rest. The purpose of the shamash is to have a light available for practical use, as using the Hanukkah lights themselves for purposes other than publicizing and meditating on the Hanukkah is forbidden.

The Menorah symbolizes the ideal of universal enlightenment. The seven lamps allude to the branches of human knowledge, represented by the six lamps inclined inwards towards, and symbolically guided by, the light of God represented by the central lamp. The Menorah also stands for the creation in seven days, with the center light representing the Sabbath.

According to Clement of Alexandria and Philo Judaeus, the seven lamps of the golden menorah represented the seven classical planets in this order: the Moon, Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter, and Saturn.
one.
  

Cited by Güneş İlhan, 27.11.2013, İstanbul

   

  

  

Picture from http://www.loc.gov/wiseguide/dec08/hanukkah.html

  

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2014, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter