Ana Sayfa / Home Page

Masallar ve Meseller / Fables and Parables

  

Peri masalları gerçek olmaktan ötedirler: 

bize ejderhaların var olduklarını söyledikleri için değil, 

ama ejderhaları yenmenin mümkün olduğunu söyledikleri için.

~ G. K. Chesterton ~

  

   

Altın Yumurtlayan Tavuk (Kaz)

The Goose With the Golden Egg

    

  

Âşık Aslan (Aslanla Çoban)

The Lion in Love

     

  

Korkak Avcı ile Oduncu

The Cowardly Hunter and the Woodcutter

  

  

İnsanın Talihi

The Fortune of Man

  

Sebep-Sonuç

Moment in Time

 

İnsan ile Aslan

The Man and The Lion

 

Yaşlı Adam ve Ölüm

The Old Man and Death

 

 

Ağlama Duvarı

Wailing Wall

 

  

 

   

  

  

  

    

TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ 

  

Sözlü edebiyatın başlangıcından beri, insanlar, köklerini, kültürlerini ve geleneklerini “söz” aracılığıyla nesilden nesle aktararak koruyorlardı. Örneğin, Gılgamış destanı, Yunan mitleri ve Türklerin Orta Asya’da yaratılmış destanları bu amaçla korunmuşlardır. Bu destan ve mitlerde, din, savaş ve milletlerin kahramanlarının maceraları, ele alınmıştır. Buna ek olarak, dinlerin başlangıç dönemlerine ait bilgiler sözlü edebiyatta yer almaktadır. Tora, İncil ve Kuran gibi yazıya geçirilmiş kutsal kitapları olan dinlerin yanı sıra, geleneğin dışında kalan inançları da göz ardı etmemek lâzım. Kuralları yazılmamış bu inanç sistemleri, birçok yerde, yeni kitaplaşmış bir din tarafından yok edilmeye çalışılmıştır. Kimi yerlerde çabuk, kimi yerlerde daha uzun bir dönemde Hıristiyanlık ya da İslamiyet bu “pagan” dinlerinin yerini almıştır. Ancak, bu eski inançlar, tamamen yok olmamış, izleri insanların kültürlerinde yaşamıştır; hâlâ da yaşamaya devam etmektedir. Bütün bu eski inanç izleri, çeşitli gelenek, görenek ve törenlerde korunmuştur. Ne var ki, söz konusu gelenek ve törenlerde izleri sürülebilen bu inançlar, sözlü edebiyat geleneği içinde farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu boyut, masal anlatılarına da renkli bir biçimde yansımıştır.

   

Devamı için http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002311.pdf 

© Magdalena Sodzawiczny

  

     

  

  
  

    

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter