Ana Sayfa / Home Page

Antik Mısır Sembolleri / Ancient Egyptian Symbols

  

Ankh

  

             

Ankh (Mısır Haçı) Antik Mısır'ın sonsuz yaşamı simgeleyen sembolüdür. Yaşam gücünü ve yaşamın sürekliliğini simgeler. Yaşam anahtarı olarak da adlandırılmıştır. Halka kısmın dişil prensibi, T biçimindeki kısmın ise eril prensibi temsil ettiği, böylelikle ankh'ın bu iki prensibin birleşiminin sembolü olduğu kabul edilmiştir. Isis ile Osiris'in bir araya gelerek birlikte ölümün üstesinden gelişlerinin sembolüdür.

  

© Güneş İlhan, 06.11.2012, İstanbul

           

     

Ankh Symbol of eternal life in ancient Egypt. It symbolizes the life power and the sustainability of life. It is also referred as the Key of Life. As the loop representing the feminine principle and the T representing the masculine principle, ankh has been considered as the symbol of the coalescence of the two. It is the symbol of Isis and Osiris coming together to cope with the death.

 

© Güneş İlhan, 06.11.2012, İstanbul

           

 

 

Antik Mısır Hiyeroglifleri ve Sayıları

Ancient Egyptian Hieroglyphic Symbols and Numerals

   

 

  

Bok Böceği

Scarab

  

   

Bok böceği (skarab) eski Mısır’ın en önemli sembollerden biridir.

 

Bok böceği yumurtalarını dışkı içerisine yerleştirir ve o dışkıyı yuvarlaya yuvarlaya top haline getirir. Bu meydana gelen topu Mısırlılar Güneş kursu ile ilişkilendirmiş, bu topun yuvarlanarak oluşma sürecini güneşin gökyüzündeki hareketine benzetmişler ve güneşin bu hareketi sağlayan gücü bok böceğine atfetmişlerdir. Çünkü bok böceğinin yumurtalarını içerisine yerleştirdiği dışkı topunu kuma gömmesi nedeniyle yavruların nerden geldikleri belli olmaksızın ortaya çıkmaları kendiliğinden varolma yani yaratılış ile de ilişkilendirilmiştir. Bu durum güneşin sabah doğuda yeniden ortaya çıkışına benzetilmiş ve bunu simgeleyen, yani Güneş kursunu sabah doğudan taşıyarak getiren tanrı Khepri'nin sembolü olmuştur. Khepri'nin adı hiyeroglif olarak scarab'dır ve scarab başlı tanrı olarak bilinmiş ve resmedilmiştir.

                

Eski Mısır'ın bu kutsal böceği, günümüz dünyasının bile en geçerli tılsımlarından biridir. Mısırlılar onu yaratılış,  üreme, bilgelik, yeniden doğuş, ölümsüzlük ve yenilenmeyle özdeşleştirmişlerdir. Bokböceği tılsımı hemen hemen dört bin yıllık bir faal yaşam süresi gösteren ve dünyadaki tılsımların içinde en uzun bir geçmişe sahip olanıdır.

 

Güneş İlhan, 27.07.2013, İstanbul 

 

Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Bok_b%C3%B6ce%C4%9Fi

 

 

 

In ancient Egypt, the scarab (dung beetle) was an important symbol.

  

The dung beetle (Scarabaeus sacer) lays its eggs in dung balls fashioned through rolling. The Egyptians observed this behavior and equated it with the ball of the sun being rolled across the sky. They confused this balled food source with the egg sack that the female dung beetle laid and buried in the sand. When the eggs hatched the dung beetles would seem to appear from nowhere, making it a symbol of spontaneous creation. So it was associated with the divine manifestation of the early morning sun, Khepri (scarab headed god), whose name was written with the scarab hieroglyph and who was believed to roll the disk of the morning sun over the eastern horizon at daybreak. 

        

Since the scarab hieroglyph, Kheper, refers variously to the ideas of existence, manifestation, development, growth, and effectiveness, the beetle itself was a favourite form used for amulets in all periods of Egyptian history.

            

To read more about Scarab:  

Dung Beetles Navigate Via the Milky Way, First Known in Animal Kingdom

https://blog.nationalgeographic.org/2013/01/24/dung-beetles-navigate-via-the-milky-way-first-known-in-animal-kingdom/

 

 

 

 

  

   

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2013-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.