Ana Sayfa / Home Page

Baykuş / Owl

  

Baykuş ve Athena

Owl and Athena

 

  

  

Baykuş, her ne kadar birçok kültürde kötünün sembolü olarak kabul edilmişse de aslında bilgeliğin ve bilginin, öğretmenin ve öğrenmenin sembolüdür.

 

Baykuş Antik Yunan mitolojisinde bilge tanrıça Athena ile ilişkilendirilmiştir. Babası Zeus'un kafasından (beyninden) çıkan Athena zekayı, aklı ve sağduyu tanrıçasıdır ve kutsal hayvanı baykuş da bunları temsil eder.

 

Baykuşun genellikle karanlıkta ve mezarlıklarda dolaşması ise karanlıkta keskin bir görüye yani görünmeyeni görmeye ilişkin yeteneğinden ve ölülerin ruhlarına karanlıkta rehberlik etmesindendir. Bazı Ortadoğu ve Uzak Doğu kültürlerinde bir dünyadan bir başka dünyaya geçen ruhların gözcüsü, bekçisi ve koruyucusudur.

 

Mısır, Kelt ve Hint mitolojilerinde de benzer şekilde yeraltı dünyasının bekçisi ve ölülerin koruyucu olarak kabul edilmiştir.

 

Kızılderili kültüründe baykuş bilgeliğin ve kutsal bilgilerin sembolüdür. Baykuşun şifa gücü olduğuna inanmışlar, bunun yanısıra kötü ruhlardan korunmak için üstlerinde baykuş tüyü taşımışlardır.

 

Afrika ve Avustralya Aborjnlerinin kültüründe ise baykuşun sırların habercisi ve sifacıların refkatçisi olduğu kabul edilmiştir.

 

Ortaçağ Avrupa'sında ise baykuş haksız yere çadılıkla ve uğursuzlukla ilişkilendirilmiştir ve ne yazık ki baykuşa bu yaklaşım henüz yok olmamıştır.

 

© Güneş İlhan, 13.10.2012, İstanbul

Rev. 30.03.2013

    

       

 

 

The owl is the symbol of wisdom and knowledge, learning and teaching.

 

The owl is sacred to the Greek goddess of intelligence, learning, wisdom and foresight. This symbol was used on Greek coins and therefore also became associated with wealth.

 

In ancient Egyptian, Celtic, and Hindu cultures the symbolic meaning of owl revolved around guardianship of the underworlds, and a protection of the dead. In this light the owl was ruler of the night and seer of souls. 

A misunderstanding of this necessary relationship gave the owl some negative associations with death.

 

In some middle and far eastern cultures, the owl is a sacred guardian of the afterlife, ruler of the night, a seer and keeper of souls transitioning from one plane of existence to another.

 

Native Americans attributed owls with wisdom and sacred knowledge. The shaman would call upon Owl medicine for insight into the truth of ill-intent. Plains Indians wore owl feathers to protect against evil spirits.

 

West African and Aboriginal Australian cultures also saw the owl as a messenger of secrets, and companions to medicine people.

 

During medieval times in Europe, owls were believed to be witches and wizards, shapeshifters in disguise.

 

Compiled from 

http://www.whats-your-sign.com/animal-symbolism-owl.html

http://www.macrameowl.com/owl_symbolism.html

 

Güneş İlhan, 30.03.2013, İstanbul

 

 

 

  

 

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2015, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

 

Site Meter