Günlük notların yer aldığı facebook sayfası için tıklayın. Sayfayı görmek için facebook'a üye olmanız gerekmiyor.

 

 
 Mitoloji/Mythology
 
 Semboller/Symbols
 

Önemli Günler (Tarihler)

Specific Days (Dates)

 

Masallar ve Meseller

 Fables and Parables

 
 
 
Kendi Mitolojimiz
Tarot Dergisi
 
         

"Mitin başlıca işlevi, insanoğlunun tüm ritüelleri ve - beslenme veya evlilik, çalışma veya eğitim, sanat veya ilim gibi- tüm önemli eylemleri için örnek modelleri ortaya koymaktır."


"The foremost function of myth is to reveal the exemplary models for all human rites and all significant human activities—diet or marriage, work or education, art or wisdom."


- Quoted from Myth and Reality by Mircea Eliade -

     

 

           

 

Kaos sularının tanrısı Nun, zamanın başlangıcında, (hem bok böceği hem de güneş kursu ile sembolize edilen) güneş tanrısı Ra'nın teknesini gökyüzüne yükseltiyor.


Nun, god of the waters of chaos, lifts the barque of the sun god Ra (represented by both the scarab and the sun disk) into the sky at the beginning of time.

 

From Wikimedia https://commons.wikimedia.org/w…/File:Nun_Raises_the_Sun.jpg

         
 

 

 

"Bir erkekle bir kadını bir çembere al, onu kareye al, onu da üçgene al, etrafına bir daire çiz, böylelikle Felsefe Taşını elde edersin." 

 

"Squaring the Circle" 

"Make a circle out of a man and a woman, out of this a quadrangle, out of this a triangle, make a circle and you will have the Philosopher's Stone." 

"Fac ex mare & fœmina circulum, inde quadrangulum, hinc triangulum, fac circulum & habebis lap. Philosophorum."

 

- Emblema XXI of Atalanta Fugiens by Michael Maier, 1618 -

 

 

sembolizm@gmail.com
Başa Dön

© 2012-2022, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.